Image
Copyright by Leo Reynolds license reserved

Agenda

nachtwandeling voor de vluchtelingen

Het nachtwandelen voor vluchtelingen was een groot succes. Er waren 28 aanmeldingen. Het was een prima samenwerking de Nieuwe oecumenische Gemeente  en CSG #Dingstede. De kerk van Blijdestein was een fijne rustplek met soep en broodjes ( van Bakkerij Steenbergen Meppel). De Boerhoorn werd gebruikt als start en eindpunt. Iedereen die heeft meegelopen of een bijdrage heeft geleverd wordt heel hartelijk bedankt !

Hulp vluchtelingen Oekraïne
Vieringen in de DoRekerk

 

Hartelijk welkom op de website van de Nieuwe Oecumenische Gemeente in Meppel!

Wij zijn een ruimzinnige Oecumenische geloofsgemeenschap. Elke zondagmorgen  11.00 uur houden we onze viering aan de Vledderstraat 20 in Meppel. Naast fysieke vieringen hebben we een livestream en kerktelefoon. Bovendien kunt u nadien terugkijken of terugluisteren.

We zoeken naar passende woorden en rituelen en naar muziek die ons tot rust brengt en inspireert. Naast vieringen hebben we een inspiratieprogramma waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Wie zijn wij
Binnen onze Oecumenische Gemeente vinden we het belangrijk dat:

  • We respectvol omgaan en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging.
  • We ruimzinnig met elkaar zoeken hoe Bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag
  • Iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn.
  • We open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten.
  • We een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak.
  • We het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar invullen.
  • Er ruimte blijft voor mensen met een verstandelijke beperking. We hanteren hierbij dat we samendoen wat samen kan.

De Nieuwe Oecumenische Gemeente komt voort uit Het Erfdeel. Wij zijn een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.