Hartelijk welkom op de website van de Nieuwe Oecumenische Gemeente in Meppel!

Wij zijn een ruimzinnige Oecumenische geloofsgemeenschap. Elke zondagmorgen  11.00 uur houden we onze viering aan de Vledderstraat 20 in Meppel. Naast fysieke vieringen hebben we een livestream en kerktelefoon. Bovendien kunt u nadien terugkijken of terugluisteren.

We zoeken naar passende woorden en rituelen en naar muziek die ons tot rust brengt en inspireert. Naast vieringen hebben een inspiratieprogramma waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Wie zijn wij
Binnen onze Oecumenische Gemeente vinden we het belangrijk dat:

  • We respectvol omgaan en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging.
  • We ruimzinnig met elkaar zoeken hoe Bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag
  • Iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn.
  • We open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten.
  • We een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak.
  • We het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar invullen.
  • Er ruimte blijft voor mensen met een verstandelijke beperking. We hanteren hierbij dat we samendoen wat samen kan.

De Nieuwe Oecumenische Gemeente komt voort uit Het Erfdeel. Wij zijn een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

 

 

Copyright by Leo Reynolds, license reserved
Copyright by Leo Reynolds, license reserved

                     

                           Agenda

 

1e vieringen in 2022 in de DoRekerk

 

De afgekondigde lockdown maakt dat ook de kerken zich hebben te beraden over wat te doen met de komende vieringen.

De PKN adviseert om de vieringen alleen te streamen en geen gemeenteleden toe te laten tenzij er een uitzonderlijke reden is, en dan mogen er 50 mensen de bijeenkomst bijwonen. 

We zijn daarom tot het volgende besluit gekomen In de vieringen van 2 en 9 januari  beginnend om 11.00 uur zullen we  geen gemeenteleden ontvangen.
Deze vieringen zullen worden gestreamd en zijn te volgen op het bekende www.erfdeelkanaal.nl

Hier kunt u de viering beluisteren: Viering beluisteren

 

 

 

Geloofsbeleving

Voor iedereen

Besluitvorming