Lees - en leerkring Exodus

Als lees- en leerkring zijn we  eind september / begin oktober van start gegaan met het boek van Jonathan Sacks over Exodus.
Er was vorig seizoen al een begin gemaakt en we pakken de draad op bij hoofdstuk 2 op blz.53.
Het streven is om dit hoofdstuk in 1 avond met elkaar te bespreken.
De deelnemers lezen de aangegeven blz. thuis door en de bijbehorende tekstverwijzing naar het Bijbelboek Exodus.
Op de lees-/studiebijeenkomst zal 1 van de deelnemers het initiatief nemen om de deelnemers door de lees-en studiestof te laveren.
Als we dezelfde ruimte kunnen huren in de Beemd dan bedragen de kosten per avond €  2,-